Nieuwe elektronische toepassing om mandaten Tax-on-web aan te maken!

2/11/2011 -

Wij geven u onderstaand de tekst die wij van betreffende dienst ontvingen.

 “Vanaf 16 november treedt de nieuwe elektronische toepassing om mandaten Tax-on-web aan te maken en te beheren in werking.
Vanaf dat ogenblik kunnen de mandaten Tax-on-web via een 'full self service' systeem elektronisch worden gecreëerd zonder tussenkomst van de ambtenaren van de FOD Financiën. De mandaatnemer en mandaatgever dienen zich beiden in te loggen via hun eID of token om een mandaat voor het indienen van de aangifte Tax-on-web aan te maken.
 
Deze nieuwe toepassing heeft ook gevolgen voor Tax-on-web zelf.
De toegang tot de TaxWorkBox voor mandatarissen zal niet meer mogelijk zijn met de gebruikersnaam & paswoord die werden toegekend door de FOD Sociale Zekerheid (Smals).

De toegang voor de mandataris en zijn medewerkers zal alleen nog mogelijk zijn via eID of token.

Als bijlage vindt u de brief die heden maandag 17 oktober aan de mandatarissen persoonlijk wordt toegezonden.
 
Er blijkt soms verwarring te bestaan met de toegang tot andere E-toepassingen van de FOD FInanciën zoals o.a. Biztax en Intervat. Bij deze twee toepassingen kunnen de certificaten type Isabel, Gobalsign enz. worden gebruikt.
Deze certificaten werden in het verleden nooit gebruikt door Tax-on-web. Dat zal in de toekomst ook niet het geval zijn.
 
Met hoogachting,
Yves CAPPELIER˝

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):