Kwaliteit, in het hart van ons beroep!

18/11/2011 -

Beste confraters,

Enkele dagen geleden stuurden wij u een uitnodiging om deel te nemen aan de derde editie van het Forum for the Future, dat plaatsvindt op 1 december in Tour & Taxis. Velen gingen al in op deze oproep, vooral omdat het Instituut u als lid, net zoals vorig jaar, een gratis toegangsticket geeft voor het Forum. 

Naast deze financiële investering, wensen we ook enkele woorden te wijden aan een aantal voordrachten en workshops die op het programma staan. Om onze deelname concreter en efficiënter te maken, hebben wij gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheid die het Forum for the Future aanbiedt aan de instituten: het organiseren van een professioneel parcours voor onze leden. Het parcours dat wij u voorstellen is aantrekkelijk en leerrijk. 

Bovendien heeft het parcours een centraal thema dat volgens ons essentieel is en de actualiteit beheerst: kwaliteit!

De redenen voor deze doordachte keuze zijn duidelijk, zoals u hieronder kunt lezen. We geven de belangrijkste mee…

  • Kwaliteit staat centraal in ons actieplan 2009-2012, is onontbeerlijk voor de norm kwaliteitstoetsing die de Raad net heeft goedgekeurd tijdens de zitting van 4 november laatstleden en waarvan de uitvoering voorzien is voor 2013.
  • Kwaliteit is essentieel in de organisatie van onze kantoren. Een transparante, beveiligde en permanente organisatie van onze kantoren is het beste antwoord op de behoefte aan vertrouwen en efficiëntie van onze cliënten. Het beste middel om hun verwachtingen juist in te schatten en hen innovatieve oplossingen aan te reiken, om advies met een grote toegevoegde waarde te verlenen …
  • Kwaliteit is noodzakelijk om onze identiteit in de kijker te zetten, ons merk te valoriseren: technische competenties en ethisch gedrag, door iedereen erkend als relevant en toereikend.
  • Kwaliteit is onmisbaar om de situatie in handen te nemen, prospectiever te zijn, de weg van kwaliteitsadvies te blijven bewandelen en marktaandeel te winnen.
  • Kwaliteit is een vereiste om ons beroep aantrekkelijker te maken, zowel wat betreft de mogelijkheden die het biedt als de dagdagelijkse uitoefening ervan…

De kwaliteit van ons beroep betreft uiteraard ook ons reactievermogen, ons vermogen om bij te dragen tot geloofwaardige en rechtvaardige voorstellen in het algemeen belang, de debatten waarin onze competenties en expertise vandaag worden erkend. Onze voorzitter zal tijdens dit derde congres, en meer bepaald tijdens de slotzitting, samen met de belangrijkste protagonisten een protocol ondertekenen dat gebaseerd is op 10 startprincipes en een engagement uitdraagt om het gebruik van elektronische facturatie in de Belgische kmo’s op een dynamische wijze te promoten. Dit protocol is het resultaat van het overleg binnen het kader van de door de Forum for the Future georganiseerde Agora over elektronische facturatie en benadrukt onder andere de centrale plaats van ons beroep in een proces dat verschillende complementaire assen samenbrengt. Wij nodigen u nu al uit voor dit belangrijke evenement op 1 december.

Op onze stand zal u veel kunnen zien en horen over kwaliteit. Onze nieuwe stand, met een duidelijke verwijzing naar ons professioneel parcours, zal de hele dag een plaats van uitwisseling en communicatie zijn. Op bepaalde tijdstippen zal u kunnen praten met onze “huisspecialisten” over de thema’s die aan bod komen binnen de 10 etappes van ons professioneel parcours. U zal dit alles uiteraard kunnen ontdekken in onze welkomstruimte voorbehouden voor al onze leden.

 

 Benoît VANDERSTICHELEN André BERT
 Ondervoorzitter Voorzitter


Ontdek ons professioneel parcours, onze tien stappen naar kwaliteit…

Thema's:
Kernwoord(en):