Bijzondere aanslag van 309 % op geheime commissielonen…

13/12/2011 - Roger Lassaux, directieadviseur, belastingconsulent

Het verwachte addendum aan circulaire Ci.RH 421/605.074 van 1 december 2010 zal eerstdaags worden gepubliceerd. Op het programma staan mogelijke versoepelingen en waarschijnlijk het loslaten van de retroactiviteit…

Intussen is een stand van zaken van de huidige bepalingen geen overbodige luxe, gelet op de laatste ontwikkelingen van deze belangrijke problematiek, onder meer in het parlement…

Ondertussen hebben we vernomen dat bepaalde controles de bijzondere aanslag blijven toepassen op basis van de interne instructie van 27 juli 2011, die hieronder nog wordt besproken, zonder rekening te houden met de recente ontwikkelingen in dit dossier, dat al enkele maanden zorgen baart aan ondernemingen en leden van de economische beroepen, vooral met betrekking tot dossiers waarbij de goede wil van de betrokken belastingplichtige niet ter discussie staat. 

Het standpunt van de administratie en van de minister…

Wat nog mogelijk is en wat niet meer...

In de praktijk

Het bijzondere geval van de verhoging van de reeds aangegeven voordelen van alle aard, waarvoor n.a.v. van een controle volgens de fiscale administratie een verhoging dient te worden belast

Thema's: Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):