Twee initiatieven voor de interne leden van het Instituut

27/01/2012 -

Geachte leden,

Op dit moment oefenen 2 250 leden hun beroep van accountant en belastingconsulent uit binnen een onderneming.

Online enquête

De diensten die u levert, de activiteiten die u uitoefent en het belang van uw titel, zijn enkele elementen waarover wij meer informatie wensen. Een speerpunt van ons strategisch actieplan voor dit jaar is namelijk meer bekendheid geven aan onze interne accountants en belastingconsulenten.

In dit kader zal de pragmatische aanpak die wij ontwikkelen om, meer bepaald in termen van communicatie de beste oplossingen die binnen ons bereik liggen toe te passen, vertrekken vanuit een stand van zaken en vervolgens uitmonden in een dynamiek van gerichte acties.

Wij verzoeken u daarom deze online enquête in te vullen, die kan dienen als uitgangspunt voor het behalen van onze doelstelling:

  • U beter leren kennen, in socio-economische termen;
  • Uw verwachtingen communiceren met betrekking tot specifieke acties van het Instituut, en uw wens om hieraan deel te nemen als intern lid.

Een studienamiddag op 21 maart 2012

Tijdens de studienamiddag van 21 maart worden de resultaten van de enquête bekendgemaakt.

Deze vindt plaats in Brussel in het Auditorium van ING, van 13.30 uur tot 17.00, en zal worden toegespitst op de “interne leden”. De drie factoren van een evoluerende maatschappij en de daarbij horende uitdagingen voor ondernemingen komen aan bod.

U kan het programma van de studienamiddag hier bekijken.

In uw hoedanigheid als “intern lid” geniet u het voorrecht om u reeds in te schrijven tussen 6 en 9 februari. De inschrijvingsprijs bedraagt 120 euro voor de leden en 80 euro voor de stagiairs.

Wij hopen u tijdens deze studienamiddag te ontmoeten en danken u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

 

 Benoît Vanderstichelen André Bert
 Ondervoorzitter  Voorzitter


 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):