Commissie kwaliteitstoetsing geniet grote belangstelling

28/02/2012 -

Onze oproep tot kandidatuurstelling van 23 januari ll. kende een bijzonder groot succes. Bijna 50 leden betoonden zich geïnteresseerd om deel uit te maken van deze nieuwe Commissie, die de komende jaren zal instaan voor het uitwerken en het begeleiden van de kwaliteitstoetsing binnen het Instituut.

De accountants en/of belastingconsulenten die zich kandidaat stelden, zijn werkzaam binnen kantoren van verschillende omvang. Sommigen werken alleen of in een kleiner kantoor, terwijl anderen tot een kantoor behoren met honderden medewerkers en meerdere vestigingen. Deze verscheidenheid zal belangrijk zijn om binnen de Commissie adequate werkmethodes uit te werken voor al onze kantoren, groot én klein.

De Raad is bijzonder verheugd over deze succesrijke oproep en wenst de kandidaten alvast van harte te danken voor de aangeboden medewerking.

Dit toont uiteraard ook aan dat dit onderwerp leeft bij de leden. Uit verschillende reacties blijkt dat vele kantoren deze permanente zorg voor organisatie en kwaliteit reeds dragen, en verheugd zijn dat het Instituut dit initiatief voor invoering van de kwaliteitstoetsing een concrete vorm geeft. Sommige leden maken zich echter zorgen over de bijkomende druk die de kwaliteitstoetsing mogelijks op de uitoefening van hun beroep zal meebrengen.

De Raad van het Instituut begrijpt deze bezorgdheid en zal, samen met de Commissie, streven naar het best mogelijke evenwicht tussen enerzijds het tot stand brengen van een dynamiek van permanente zorg voor kwaliteit binnen onze kantoren, en anderzijds naar een efficiënte organisatie van deze kwaliteitstoetsing binnen het Instituut, zodat de last voor de kantoren tot een minimum beperkt blijft.

De doelstelling is duidelijk: samen de garantie bieden aan al onze stakeholders, en vooral aan onze cliënten, dat de beroepen van accountant en belastingconsulent staan voor kwaliteit!

Later dit jaar zullen nog twee oproepen volgen voor de externe leden die graag wensen mee te werken aan deze kwaliteitstoetsing. Enerzijds als toetser, om na een degelijke opleiding de toetsingen in de kantoren te voeren, of anderzijds als één van de eerste te toetsen kantoren die zich tijdens de testfase op vrijwillige basis kandidaat zullen kunnen stellen. Was u nu misschien te laat of twijfelde u nog, dan kan u gerust in een latere fase nog meewerken aan de kwaliteitstoetsing.

Gezien het grote aantal ontvangen kandidaturen en het belang van een evenwichtige samenstelling van de Commissie kwaliteitstoetsing, zal de selectieprocedure nog een tijdje lopen bij de bevoegde instanties binnen het Instituut, waarbij alle in aanmerking komende kandidaten zullen worden gehoord. Zodra de samenstelling van de Commissie bekend is, zullen de kandidaten op de hoogte worden gesteld en zal deze samenstelling naar alle leden toe worden gecommuniceerd.

 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):