Interne pensioenvoorzieningen: de actie van het IAB, in samenwerking met het VBO, was een succes!

1/03/2012 - IAB

Buitensporige gevolgen

Een van de doelstellingen die door de regering werd overwogen, was het opheffen van de mogelijkheid waarover een bedrijf beschikt om via een interne voorziening een individuele pensioenbelofte op te bouwen ten voordele van de zelfstandige bedrijfsleiders uit de eerste categorie.

Met inachtneming van de politieke en budgettaire doelstellingen die de regering nastreeft, maakten wij de bevoegde ministers rechtvaardige voorstellen over met het oog op overgangsmaatregelen die de rechtszekerheid waarborgen van de voorzieningen die tot aanslagjaar 2012 werden gevormd.

Naar aanleiding van onze oproep, konden wij rekenen op de steun van talrijke beroepsverenigingen, waarvoor wij u wensen te bedanken. Onze argumentatie, die samen met het VBO werd uitgewerkt, heeft geleid tot een evenwichtig compromis.

Geen retroactieve werking

Het compromis voorziet dat bestaande interne pensioenvoorzieningen niet moeten worden geëxternaliseerd, terwijl nieuwe pensioenvoorzieningen en verhogingen van bestaande interne pensioenprovisies vanaf 2012 extern moeten worden opgebouwd, hetzij bij een verzekeraar, hetzij bij een pensioenfonds. Hiermee wordt duidelijk aangetoond dat er met ons werd rekening gehouden door de overheid bij het vinden van rechtvaardige oplossingen voor ondernemingen, die centraal staan voor onze beroepen.


Benoît Vanderstichelen                                                   André Bert
Ondervoorzitter                                                                  Voorzitter

Thema's: Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):