Zaterdag 24 maart 2012, een belangrijke datum voor de stagemeesters

15/03/2012 -

De stagemeesters vervullen een zeer belangrijke taak bij de vorming van de toekomstige beroepsmensen die de continuïteit van onze beroepen moeten verzekeren.

Als blijk van waardering voor uw inzet als stagemeester, hebben wij de eer u uit te nodigen op de contactvergadering van zaterdag 24 maart 2012 van 9.30 uur tot 12.30 uur ten zetel van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, Renaissance Building, Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel (wegbeschrijving).

Dit biedt ons de gelegenheid u te informeren over ontwikkelingen die de inhoud of het verloop van de stage beïnvloeden en dit geeft u ook de mogelijkheid om informeel contact te hebben met de voorzitter en ondervoorzitter van het Instituut alsook met de leden van de Stagecommissie.

U vindt de dagorde als bijlage. Omwille van organisatorische redenen verzoeken wij u om tijdig online in te schrijven.

Het zou voor ons een groot genoegen zijn u talrijk te mogen begroeten.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):