Het IAB zoekt een (m/v) accountant voor de studie- en juridische dienst

16/03/2012 -

Om de studie-en juridische dienst te versterken, is het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten op zoek naar een accountant die zijn multidisciplinaire beroepservaring en ruime kennis in het kader van de beroepsuitoefening wenst aan te wenden in een zeer gevarieerde advies- en studiefunctie. Deze functie wordt gekenmerkt door een bijzonder nauwe betrokkenheid bij de uitoefening van het beroep op diverse vlakken.

Taken

 • Studiewerk aangaande diverse beroepsmateries (deontologie, boekhoudrecht, vennootschapsrecht, antiwitwaswetgeving en -reglementering, btw, vennootschapsbelasting, personenbelasting, normen IAB…); voorbereiden van nota’s en adviezen voor de Raad.
 • Adviesfunctie in het kader van de contacten van het Instituut met de verschillende overheden.
 • Eerstelijnsadvies aan de leden inzake beroepsmateries.
 • Vertegenwoordiging van het Instituut in regionale, nationale en internationale organisaties.
 • Redactiewerk inzake beroepsmateries (publicatie t.a.v. de leden via website, e-zine, Accountancy & Tax of diverse brochures).
 • Inhoudelijke analyse van voor de leden interessante publicaties en artikels.
 • Ondersteuning en advies aan de dienst kwaliteit:
  • screening verslagen bijzondere mandaten
  • screening rapportering in het kader van antiwitwas
  • ondersteuning en advies aan toetsers bij het voorbereiden van de toetsingsdossiers
  • ondersteuning en advies aan de Commissie kwaliteitstoetsing
 • Advies aan ondernemers en leden tijdens beurzen en andere evenementen waarop het Instituut vertegenwoordigd is.
 • Presentaties verzorgen ter promotie van het beroep, t.a.v. de bedrijfswereld of potentiële stagiairs, of inzake beroepsmateries t.a.v. confraters.
 • Ondersteuning en advies bij de behandeling van klachtendossiers.

Profiel

 • Ruime multidisciplinaire ervaring als accountant.
 • Ruime kennis van het wettelijk en reglementair kader omtrent de uitoefening van de beroepen van accountant en belastingconsulent (deontologie, boekhoudrecht, vennootschapsrecht, antiwitwaswetgeving, fiscaliteit, normen IAB…).
 • Ruime kennis en ervaring aangaande bijzondere mandaten (vnl. individuele onderzoeks-en controlebevoegdheid van vennoten, ontbinding en vereffening, omzetting, fusie en splitsing).
 • Voldoen aan alle verplichtingen tegenover het Instituut (artikel 2 KB 1/3/1998) en geen tuchtsancties hebben opgelopen.
 • Huidige of vroegere betrokkenheid in de werkzaamheden van het Instituut (Commissies, werkgroepen ed.) is een pluspunt.
 • Uitstekende kennis, zowel gesproken als schriftelijk, van de andere landstaal; vlotte kennis van het Engels.
 • Bereid om in vast dienstverband te werken.

Bent u geïnteresseerd?

Stuur dan uw kandidatuur met volledige cv t.a.v. de heer André Bert, voorzitter.

Per brief: IAB, Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000 Brussel
Per e-mail: e.steghers@iec-iab.be  

 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):