Uitnodiging symposium ‘Towards a harmonized corporate tax system in Europe’

22/03/2012 -

Geachte mevrouw, geachte heer,

Graag nodigen wij u uit op het symposium ‘Towards a harmonized corporate tax system in Europe’. Dit symposium wordt georganiseerd door Hogeschool Gent in samenwerking met het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Op 16 maart 2011 publiceerde de Europese Commissie een ontwerp van richtlijn inzake een Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Doel van de richtlijn is het harmoniseren en vereenvoudigen van de vennootschapsbelasting binnen Europa.

Met dit symposium willen we een forum bieden waar zowel praktijkmensen, politici als academici aan bod komen. Concreet bieden we u een uiteenzetting van de richtlijn aan, alsook een overzicht van de huidige stand van zaken op politiek vlak. We sluiten het symposium af met een levendig debat tussen alle belanghebbende partijen.

Graag verwijzen we naar het volledige programma in bijlage. Geïnteresseerden kunnen zich online inschrijven tot 15 april. Mocht u nog bijkomende informatie wensen, dan kan u contact opnemen met Carine Coppens (carine.coppens@hogent.be).

Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen!

Met de meeste hoogachting,

Carine Coppens, Annelies Roggeman en Isabelle Verleyen
Onderzoeksteam CCCTB, Hogeschool Gent

Thema's: Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB);Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):