Verslag studienamiddag: “Maatschappelijke uitdagingen voor de bedrijfsaccountant en –belastingconsulent"

26/03/2012 -

Op woensdag 21 maart 2012 vond in het Auditorium Marnix van ING een studienamiddag plaats, die werd toegespitst op onderwerpen waar vooral onze interne leden dagdagelijks mee in aanraking komen.

Na een inleiding door onze voorzitter, André Bert, vatte Bert Swennen de studienamiddag aan met een uiteenzetting over “Duurzaam ondernemen”.

Als fabricant van duurzame materialen is duurzame ontwikkeling voor Umicore zeer belangrijk. Op die manier draagt het bedrijf immers bij tot een aantal uitdagingen voor de aarde (bijv. de schaarste van grondstoffen, de toenemende en steeds ouder wordende bevolking,..) , legde de heer Swennen, director Environment, Health and Safety Managment van Umicore, uit.

Vervolgens lichtte David Guillaume de mogelijke economische gevolgen van de Bazel III-regelgeving toe.

De financiële crisis heeft grote zwakheden van het financiële systeem aan het licht gebracht. De heer Guillaume, adviseur bij de Nationale Bank van België, legde uit hoe de regelgeving van Bazel III daaraan probeert te remediëren.

Tenslotte gaf de heer Marcel Rottiers, managing consultant bij Towers Watson, een overzicht van de voornaamste richtlijnen inzake “corporate governance”, die betrekking hebben op de bezoldiging van de bedrijfsleiders. Er werd eveneens dieper ingegaan op de verplichting om de betaling van de variabele bezoldiging te spreiden in de tijd.

De studienamiddag werd afgesloten door de heer Robert Moreaux, die de resultaten heeft voorgesteld van de enquête die het IAB organiseerde bij de interne accountants en belastingconsulenten. Daaruit hebben we geleerd wie deze leden zijn en waar zij dagdagelijks mee bezig zijn.

Uw talrijke aanwezigheid op dit evenement wijst op de wens om meer initiatieven van het IAB in die zin.

U kan nu ook de presentaties downloaden.

Thema's: Beroep > Internationaal
Kernwoord(en):