De stagemeesters in het licht van de actualiteit!

11/04/2012 - IAB

Tijdens de ontmoeting met de stagemeesters, op zaterdag 24 maart 2012 op de zetel van het Instituut, mochten we een honderdtal stagemeesters verwelkomen.

Deze ontmoeting was in de eerste plaats de gelegenheid bij uitstek om meningen en ervaringen uit te wisselen, contacten te leggen en informele gesprekken aan te gaan met de voorzitter, André Bert, en de leden van de Stagecommissie. Uiteraard was het informatieve kader waarbinnen deze vergadering plaatsvond van even groot belang! De verschillende presentaties, opgebouwd rond thema’s die in direct verband staan met de stage, en die bovendien terug te vinden zijn op onze website, beantwoordden aan de verwachtingen:

  • Het verloop van het einde van de stage voor de stagiairs “+3”;
  • Overzicht van de activiteiten van de Stagecommissie;
  • Relatie tussen de stagemeester en de stagiair;
  • Statistieken met betrekking tot de stage;
  • Permanente vorming: een verplichting voor stagiairs;
  • Antiwitwaswetgeving”: modellen, vragenlijsten;
  • Vennootschappen van stagiairs en de beperking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid;
  • Kwaliteitstoetsing: enkele overwegingen.

De gepaste en praktische bemerkingen en voorstellen van de voorzitters van de examenjury bij het mondelinge gedeelte van het bekwaamheidsexamen werden eveneens met enthousiasme onthaald.

 

Ontmoeting stagemeesters

Thema's: Beroep > Toegang tot het beroep
Kernwoord(en):