Het Instituut maakt een punt van de hete fiscale hangijzers en geeft uitleg over de komende kwaliteitstoetsing

19/04/2012 -

Op 24 april 2012 neemt het IAB opnieuw deel aan het Forum Boekhouding en Financiële beroepen dat doorgaat in het ICC in Gent (Van Ryssellberghedreef 2 bus 1, Citadelpark, 9000 Gent).

Hierbij doen wij een warme oproep aan onze leden om daaraan deel te nemen.

De onderwerpen die daarop door het IAB zullen worden behandeld zijn de volgende:

1. Diverse nieuwe fiscale bepalingen (A. BERT)

(10.20 uur – 11.20 uur)

Het Instituut bespreekt verschillende maatregelen die het gevolg zijn van de twee laatste begrotingsconclaven en, meer specifiek, de bepalingen die gunstiger konden worden aangepast door tussenkomst van het Instituut.

Gedurende een uur snijdt de spreker enkele actuele onderwerpen aan uit een rijkgevuld en interessant programma:

 • de nieuwe regels met betrekking tot de interne pensioenvoorziening;
 • de nieuw fiscale termijnen die werden onderhandeld voor onze beroepsbeoefenaars;
 • de bijzondere bijdrage en de gevolgen ervan;
 • de nieuwigheden met betrekking tot de voordelen alle aard (VAA) (meer bepaald betreffende bedrijfswagens en computers, btw en inkomstenbelasting);
 • het nieuwe btw-stelsel voor notarissen en gerechtsdeurwaarders en de verzuchtingen van ons beroep met betrekking tot de discriminerende behandeling ten voordele van advocaten;
 • het nieuwe btw-stelsel voor verenigingen.

2. De kwaliteitstoetsing: bijstand aan onze externe beroepsbeoefenaars (B. VAN COILE)

(15.10 uur – 16.10 uur)

Het Instituut bereidt voor de leden een nieuwe norm inzake kwaliteit voor. Moeten onze beroepsbeoefenaars zich daar zorgen over maken of zich er integendeel op verheugen? Waarover gaat het precies? Gedurende een uur licht de spreker de grote lijnen van deze norm toe, evenals de concrete gevolgen daarvan voor ieder kantoor:

 • welke zijn de grote lijnen van de kwaliteitstoetsing (waarom, wanneer en hoe?);
 • waarom worden er vrijwillige toetsingen georganiseerd en hoe draagt dit bij tot een goed verloop van ervaringsuitwisseling tussen confraters?
 • de vormings en –bijstandscyclus, in de praktijk: op welke manier verschaft het Instituut een onmiddellijk inzetbare bijstand aan mijn kantoor (tools, vormingen, bijstand in de voorbereidingsfase...)?
 • de essentiële elementen om de kwaliteit van uw kantoor te versterken:
  • optimaal dossierbeheer;
  • humanresourcesmanagement: onontbeerlijk voor elk kantoor
  • cliëntenacceptatiebeleid: acceptatie van de cliënt en hoe voordeel halen uit de opdrachtbrief?
  • formalisering van de werkmethodes in een handleiding voor de organisatie van het kantoor
 • aandachtspunten voor kleine en middelgrote kantoren of waarom men niet moet terugdeinzen voor de ambitie van een beroep dat men met trots uitoefent.

Het belooft een zeer leerrijke dag te worden die u zeker niet mag missen!

Voor meer informatie en inschrijving kan u terecht op www.bmfs.be.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):