Algemene ledenvergadering 2012: ledenbijdragen, verkiezing van de commissarissen

27/04/2012 -

De algemene vergadering, die dit jaar in het teken stond van de kwaliteitsvolle dienstverlening van en voor onze leden, mocht afgelopen zaterdag 530 leden verwelkomen.

Na een uiteenzetting van de leden van het uitvoerend comité over de verwezenlijkingen in 2011 en de geplande acties voor 2012, werd de begroting 2012 goedgekeurd. U kan hier ook de presentatie en het verslag van de penningmeester doornemen, evenals het jaarverslag dat aan de aanwezige leden werd meegegeven.

Tijdens de algemene vergadering werden twee effectieve commissarissen verkozen:

  • Nederlandstalig effectief commissaris: Lodewijk Goubert (intern accountant),
  • Franstalig effectief commissaris: Yves Mottet (extern accountant en belastingconsulent).

De effectieve commissarissen werden verkozen voor een periode van een jaar, die eindigt bij de sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in 2013.

Tijdens de algemene vergadering werden eveneens de ledenbijdragen voor het jaar 2012 goedgekeurd. Deze bedragen:

 

 CATEGORIEEN  

 BIJDRAGEN

1.   Natuurlijke personen - interne leden

 422,42
 Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:  
 a)  Nieuwe interne leden erkend in 2012, 2011, 2010 na de stage te hebben doorlopen  211,21
 b) Gepensioneerde interne leden  211,21

2.  Natuurlijke personen - externe leden

 (verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, € 15,80 inbegrepen)

 635,53
 Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:  
 a) Nieuwe externe leden erkend in 2012, 2011, 2010 na de stage te hebben doorlopen 
(verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, € 15,80 inbegrepen)
 332,57
 b) Gepensioneerde externe leden  
(verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking,  € 15,80 inbegrepen)
 332,57
 3) Professionele vennootschappen  
  •  éénpersoonsvennootschappen
 241,34
  •  andere
 603,39
 4) Stagiairs (administratiekosten)  
  •  5 jaar
 155,00
  •   6 jaar
 310,00
 5) Stagiairs (inschrijvingsrechten)  145,00

 Vragen omtrent de ledenbijdrage moeten schriftelijk aan het Instituut worden gericht.

Sfeerfoto’s vindt u alvast terug op onze website, en een uitgebreid verslag van de algemene vergadering verschijnt in Accountancy & Tax 2/2012.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):