Onze prioriteiten bevestigen, onze werkzaamheden voortzetten en het merk valoriseren!

Doelstellingen die konden worden waargemaakt tijdens de persconferentie van 19 april 2012

2/05/2012 -

De persconferentie, die samen met het IBR enkele dagen voor de algemene vergadering werd georganiseerd, was voor het Instituut, vertegenwoordigd door de voorzitter en ondervoorzitter, de gelegenheid om de actuele onderwerpen voor het beroep voor te stellen.

Uiteraard werd de « kwaliteitstoetsing » voorgesteld, die nu wordt voorbereid door de Raad van het Instituut. De doelstellingen, het begeleidende aspect ervan, de praktische modaliteiten en de planning, maar ook de opportuniteit en noodzaak ervan werden besproken. Op dat vlak is 2012 een echt scharnierjaar: de norm wordt goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, en wordt gepubliceerd, de Commissie kwaliteitstoetsing wordt opgestart met een samenstelling die de weerspiegeling vormt van de verscheidenheid aan kantoren, de uitwerking van de handleiding ‘Organisatie van de kantoren en procedures’ en van een vragenlijst, evenals van een oplijsting van de kantoren... Dit alles opdat de eerste, testgewijze toetsingen op vrijwillige basis kunnen plaatsvinden in 2013 en 2014, alvorens in 2015 van start te gaan gedurende een eerste periode van 7 jaar.

Wij maakten eveneens van de belangrijke media-aandacht gebruik om de aandacht te vestigen op een aantal dossiers. Twee daarvan zijn primordiaal voor de bedrijven waarvan wij de gepriviligeerde raadgever zijn: de toepassing van de bijzondere bijdrage op geheime commissielonen voor VAA die niet of onvoldoende worden aangegeven en de verplichte externalisering van de interne pensioenvoorzieningen. In beide dossiers werd, dankzij de mobilisatie van ons beroep en de evenwichtige voorstellen die wij formuleerden, een consensus gevonden. Tijdens de besprekingen met de administratie stonden consensus en inachtneming van de verwachtingen en verplichtingen van de betrokken partijen voorop, uiteraard gekoppeld aan garanties over een goede werking van de elektronische toepassingen, ook bij het naderen van de aangiftetermijnen, evenals betere termijnen.

Inzake de btw-vrijstelling voor advocaten, herhaalde het Instituut zijn standpunt en zijn verzoek dat in naam van de drie instituten aan de minisers werd gericht. Ook het mogelijke verhaal bij de Europese instanties werd aangestipt.

De persdocumenten die ter beschikking werden gesteld, vonden een ruime weerklank in de pers.

Bijlagen:

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):