Tax-on-Web operationeel…

2/05/2012 -

Dé gelegenheid om de aangitetermijnen voor de PB, aanslagjaar 2012 – inkomsten 2011 nog eens in herinnering te brengen:

 Door de belastingplichtige
  • Papier: 28/06/2012
  • Via TOW: 17/07/2012 

 Door een mandataris /

accountant, belastingconsulent of boekhouder/fiscalist

 

  • Via TOW: 31/10/2012

Gedurende de eerste dagen na de lancering van de toepassing, doken verschillende foutmeldingen op, die werden veroorzaakt door de niet-indexatie van bedragen. In een persbericht van 23/04/2012, erkent de administratie deze fouten, en kondigt ze aan de nodige aanpassingen te hebben aangebracht.

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):