Oproep aan kandidaten – Commissie interne accountants en belastingconsulenten

28/09/2012 -

Geachte confrater,

Sinds enkele jaren is een Commissie interne accountants en belastingconsulenten actief binnen het Instituut. Onlangs organiseerde deze commissie een enquête en een seminarie (eerste trimester 2012), evenals presentaties over de werkzaamheden van bedrijfsaccountants en –belastingconsulenten tijdens de voorbije editie van het Forum for the Future.

Een van de strategische pijlers van de Raad is in het bijzonder aandacht besteden aan de interne leden die werkzaam zijn in ondernemingen. Dit vertaalt zich zowel in meer zichtbaarheid, als in een dienstverlening specifiek voor interne leden. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een specifieke ruimte op de website van het Instituut.

In eerste instantie werd er naar gestreefd onze interne leden “beter te leren kennen”, via een online enquête waarop een goede respons werd gegeven. Uit de resultaten kwamen bepaalde punten naar voren, waaruit verschillende denkpistes en actiedomeinen konden worden afgeleid.

Daarnaast wensen wij de samenstelling van deze commissie te versterken. Onze ideale kandidaat voldoet aan volgende eigenschappen:

  • u voert binnen een onderneming, in de non-profit- of de overheidssector, de activiteiten uit van accountant of belastingconsulent als middenkader, leidinggevende of directie;
  • u bent houder van een master- of bachelordiploma;
  • u bent bereid om deel te nemen aan voorbereidende vergaderingen en werkzaamheden om de functies en titels te heropwaarderen, er de troeven en mogelijkheden van naar voren te brengen;
  • u wilt uw mening delen, advies uitbrengen en/of ervaring uitwisselen binnen een dynamisch team;
  • u wenst actief deel te nemen aan de talrijke activiteiten van deze commissie, onder meer via een jaarlijks seminarie dat specifiek wordt gericht naar de interne leden;
  • u wenst zich, binnen een constructief kader, in te zetten ten dienste van het beroep.

Herkent u zichzelf in deze beschrijving?

Stel u dan kandidaat, door een motivatiebrief en cv te richten aan de heer Eric Steghers, algemeen directeur (Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000 Brussel – e.steghers@iec-iab.be), en dit vóór 20 oktober 2012.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

 Benoît Vanderstichelen André Bert
 Ondervoorzitter Voorzitter

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):