Vereenvoudigde toegang tot het statuut accountant en belastingconsulent voor ervaringsdeskundigen

13/12/2012 - IAB

Sabine Laruelle, minister van Middenstand, Kmo’s en Zelfstandigen heeft aangekondigd dat de ministerraad vandaag, 13 december, haar wetsvoorstel heeft goedgekeurd waardoor bepaalde personen makkelijker én sneller toegang krijgen tot het statuut van accountant en belastingconsulent.

Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan een vraag van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en zet tegelijk ook één van de maatregelen uit het kmo-plan van minister Laruelle -goedgekeurd tijdens de ministerraad van 20 juli 2012- om in de praktijk.

De toegangsvereisten tot het beroep van accountant  zijn:

  • Een toegangverlenend diploma,
  • Het slagen in het toelatingsexamen tot de stage,
  • Het volbrengen van een stage van 3 jaar,
  • Na het beëindigen van de stage, het slagen in het bekwaamheidsexamen.

Dit parcours sluit goed aan bij de situatie van jonge afgestudeerden of mensen die, na een eerste ervaring in boekhouding, fiscaliteit of andere aanverwante vakken, hun beroepskwalificaties wensen te ontwikkelen en zich wensen te specialiseren in accountancy en/of fiscaliteit.

Het is daarentegen een zwaar en veeleisend parcours en remt beroepsbeoefenaars af die al een brede ervaring hebben opgedaan in het kader van een arbeidscontract of als ambtenaar (zoals financiële directeurs, consulenten, financiële analisten, interne auditors enz.) of bij de uitoefening van een ander gereglementeerd beroep, en die een andere wending wensen te geven aan hun professionele loopbaan.

Het wetsontwerp machtigt de Raad van het IAB om een vrijstelling van de stage en van het toegangsexamen tot de stage te verlenen aan kandidaten die een relevante beroepservaring van 7 jaar in accountancy en/of fiscale aangelegenheden kunnen aantonen.

Minister Laruelle: “Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat een aantal deskundigen ook de officiële titel van accountant of belastingconsulent kunnen bekomen. Het is immers een goede zaak voor zowel particulieren als professionals dat zij kunnen steunen op deskundigen met belangrijke ervaring binnen deze specifieke domeinen.”

De voorwaarden van het in bezit zijn van een diploma en het slagen in het bekwaamheidsexamen blijven van toepassing.

Na goedkeuring door de ministerraad zal het wetsontwerp voor advies worden overgemaakt aan de Raad van State.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Toegang tot het beroep
Kernwoord(en):