Nieuw: Ontdek uw e-loket bij het IAB en communiceer in real-time

17/12/2012 -

Via de website van het Instituut kunnen derden uw contactgegevens opzoeken en raadplegen, zowel over uzelf als natuurlijke persoon als over uw professione(e)le vennootschap(pen).

Vandaag gaan we een hele stap verder: u krijgt online toegang tot uw volledig elektronisch dossier bij het Instituut.
In het kader van het actieplan opgesteld door het Instituut, wordt gestreefd naar een volledig elektronische relatie tussen ieder lid/stagiair en het IAB. Communicatie gebeurt hoofdzakelijk via de website, het e-zine en gepersonaliseerde e-mails.

Nu kan u ook uw persoonlijke “database” bij het Instituut raadplegen, wijzigen en aanvullen!

Wat zijn de voordelen?

 • Eenvoudige en snelle manier om wijzigingen van uw gegevens aan het Instituut te communiceren: uw e-mailadres of uw professioneel adres is recent gewijzigd? U hoeft dit vanaf nu niet meer per e-mail of per brief door te geven aan het Instituut. U wijzigt dit gewoon onmiddellijk in uw elektronisch ledendossier.
 • U kan zelf beslissen of uw privégegevens zichtbaar zullen zijn op het publieke deel van de IAB-website: het IAB beschikt over uw gsm-nummer maar u wenst niet dat dit verschijnt op het publieke deel van de website? Geen probleem, u kan dit nu doorgeven via het e-loket.
 • U kan op ieder moment in real-time nagaan, in het e-loket of op de website welke de gegevens zijn waarover het IAB beschikt.

Indeling van het e-loket

Zoals in de overzichtstabel wordt verduidelijkt, wordt het gegevensbeheer via het e-loket als volgt ingedeeld:

 • gegevens die u zelf onmiddellijk kan wijzigen (vb. adresgegevens)
 • gegevens die u kan raadplegen maar niet zelf kan wijzigen (vb. toetredingsdatum, statuut extern/intern ...)
 • gegevens die u dient aan te vullen (vb. samenstelling kantoor, IAB-contactpersoon binnen het kantoor, antwitwasverantwoordelijke kantoor ...)

Modules e-loket

Volgende modules van het e-loket zijn vandaag reeds actief:

 • mijn gegevens
 • mijn vennootschappen
 • mijn kantoor
 • mijn opdrachten (verslagen bijzondere mandaten)
 • mijn opleidingen (verslagen permanente vorming)
 • stagedagboek (rechtstreekse toegang tot de stagedagboeken van uw stagiair(s))

Te ontwikkelen modules

Bijkomende modules staan nog op stapel:

 • mijn voorkeurmateries 
 • antiwitwas (zie ook wettelijke controleverplichtingen door het Instituut) 
 • mijn kwaliteitstoetsingsdossier

Verder is het ook de bedoeling om in de toekomst alle formulieren die u nodig heeft in het kader van uw lidmaatschap, elektronisch via het e-loket in te vullen:

 • erkenningsaanvraag professionele vennootschap 
 • wijziging statuut (extern/intern, gepensioneerd lid) 
 • ...

Wij danken u bij voorbaat om uw gegevens aan te passen of te vervolledigen:

Thema's:
Kernwoord(en):