Antiwitwasvragenlijst

24/01/2013 - IAB

Waarom? 

Deze vragenlijst past in het kader van een verplichting tot doeltreffende controle door het IAB van de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 11 januari 1993 door de externe accountants en externe belastingconsulenten (artikel 39 AWW). De analyse van de antwoorden zal leiden tot trendaangevende statistieken die heel belangrijk zijn voor de CFI en voor de voorbereiding van de toekomstige evaluatie van het Belgisch preventiesysteem door de FATF in 2014. 

Voor zover dienstig 

We voegen de PowerPointpresentaties of pdf toe die als ondersteuning hebben gediend tijdens de bijeenkomsten met de vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen. Voor elke vraag worden specifieke schematische verklaringen en referenties naar de teksten (wet, norm, circulaire en procedurehandleiding) vermeld. Dankzij deze documentatie kunt u de antwoorden vlot opstellen, wat in totaal niet meer dan 15 minuten zou moeten vergen.                      

Wanneer?

Deze vragenlijst moet worden ingevuld door alle externe leden, accountants en/of belastingconsulenten, die natuurlijk persoon zijn, en dit tegen uiterlijk 31 maart 2013!

Zo niet?

Bij het niet beantwoorden van het formulier zal een administratieve procedure worden gestart die kan leiden tot administratieve en tuchtsancties, dit op basis van artikel 40 van de AWW.

Thema's: Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):