Het IAB heeft een uitstel voor indiening fiscale fiches met voordelen voor renteloze of goedkope lening verkregen

1/03/2013 - IAB

Naar aanleiding van onze tussenkomst, heeft de FOD Financiën zojuist de termijn verlengd voor de indiening van de fiches 281.10, 281.11 en 281.20 waarop een voordeel voor alle aard voor renteloze of goedkope lening vermeld moet worden.

De indieningstermijn is verschoven naar 8 maart.

Ondertussen zal het KB met de rentevoeten voor 2012 gepubliceerd worden.

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB)
Kernwoord(en):