Doe een beroep op de fiscale bemiddelingsdienst

13/03/2013 - Pierre-François Coppens – Studiedienst

Steeds meer confrater-belastingconsulenten, die verstrikt zitten in moeilijke of eindeloze fiscale geschillen, lieten ons weten dat ze zeer tevreden zijn over de diensten van de fiscale bemiddelingsdienst. Deze dienst biedt immers talrijke voordelen, zoals we zelf al hebben kunnen vaststellen. Dé kans dus om de precieze rol van de fiscale bemiddelaars en de te volgen procedure toe te lichten aan onze lezers.

De fiscale bemiddelingsdienst is een autonome dienst die bemiddelt in aanhoudende geschillen met de FOD Financiën. De bemiddelingsaanvragen (die naar fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be kunnen worden verstuurd) worden onpartijdig en onafhankelijk onderzocht. Tijdens deze bemiddelingsfase probeert de bemiddelaar om de standpunten van iedere partij met elkaar te verzoenen, en om indien nodig een compromis te sluiten. De dienst heeft geen dwingende macht en kan de verschillende partijen niet verplichten om dit of dat standpunt aan te nemen. Toch stellen we uit ervaring vast dat de bemiddelingsdienst dikwijls uitstekende resultaten behaalt. Dankzij een akkoord, via de fiscale bemiddelaar, wordt een lange en dure procedure voor de rechtbanken vaak vermeden.

De fiscale bemiddelingsdienst kan dus worden gevat, zodra er een geldig bezwaarschrift werd ingediend bij de gewestelijke directeur. De fiscale bemiddelingsdienst wordt echter van zijn taak ontheven wanneer zich een van de volgende situaties voordoet: er werd reeds een beslissing genomen over het bezwaarschrift, of de belastingplichtige heeft zich tot de rechtbank van eerste aanleg gewend.

Een bemiddelingsaanvraag kan worden ingediend voor alle geschillen over fiscale materies op federaal niveau, die ofwel de vestiging, ofwel de invordering van belastingen betreffen.

Doe een beroep op de fiscale bemiddelingsdienst.

Thema's: Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):