Rol nieuwe Studiedienst

20/03/2013 - Studiedienst

Waarde leden,

Enkele maanden geleden stelden we u twee nieuwe collega’s voor die de studiedienst hebben versterkt, Daniël Maes (accountant en belastingconsulent) en Pierre-François Coppens (belastingconsulent).

We willen u er graag aan herinneren dat ze allebei ter beschikking staan om u te helpen bij beroepstechnische vragen over het fiscaal recht, het boekhoudrecht, het vennootschapsrecht, de boekhoudtechnieken enz.

U kunt dus bij hen terecht voor al uw vragen. Ze gaan uiteraard niet in op vragen ter consultatie of ter stellingname van een dossier.

Mocht u problemen hebben bij de uitvoering van de wettelijke bepalingen of de administratieve circulaires, dan kunt u hen dat altijd melden. Het Instituut zal deze vragen indien nodig doorverwijzen naar de administratieve autoriteiten.

 

                                                    

         Daniël MAES                                                                                       Pierre-François COPPENS 

         +32 2 543 78 68                                                                                 +32 2 543 78 64

         D.maes@iec-iab.be                                                                          Pf.coppens@iec-iab.be

 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):