Vragenlijst antiwitwas: termijn verlengd tot 30 april 2013

29/03/2013 - IAB

Een maand extra

Rekening houdend met het belang dat het Instituut en de leden geacht worden te hechten aan de verplichting inzake de vragenlijst antiwitwas, en met een aantal technische ongemakken, die intussen zijn opgelost, krijgen de leden uitstel tot 30 april 2013 om de vragenlijst elektronisch in te vullen via het e-loket.

We wensen u er uw aandacht op te trekken dat 30 april 2013 de uiterste termijn is. Wij verzoeken u dan ook de nodige actie te ondernemen om de vragenlijst tijdig in te vullen. Om u hierbij te helpen, vindt u hier de technische modaliteiten en de voorbereidende stappen. Hebt u twijfels of aarzelt u over de draagwijdte of de betekenis van een of andere vraag, dan zult u op onze nieuwe antiwitwaswebsite zonder twijfel de informatie vinden.

Online raadplegen

Nadat de invulperiode definitief wordt afgesloten, genereert het systeem automatisch een pdf van het getekende formulier. Dit document wordt vervolgens in de rubriek antiwitwas in het e-loket geplaatst, waar u hem online kunt raadplegen.

Drie aandachtspunten

Wij wensen u nog drie punten te verduidelijken:

A) Vragenlijst ingediend via CheckMarket

Na analyse hebben we vastgesteld dat enkele vragenlijsten die via CheckMarket werden ingevuld, onvolledig zijn. Indien dit voor u het geval is, vragen wij u om de vragenlijst opnieuw in te vullen via het e-loket, dat vandaag als enige tool operationeel is. 

B) Indien in uw kantoor een verantwoordelijke antiwitwas werd aangeduid – Optie voor een speciale te volgen procedure

Kantoren waar een verantwoordelijke antiwitwas werd aangesteld en dit hebben aangegeven in het e-loket, kunnen een speciale procedure volgen: ze kunnen de vragenlijst invullen in de plaats van de externe accountants en de externe belastingconsulenten van het kantoor in kwestie.

In dit geval nodigen wij u uit vooraf contact op te nemen met de heer Jos De Blay (j.deblay@iec-iab.be) of met de heer Roger Lassaux (r.lassaux@iec-iab.be) om de te vervullen formaliteiten te vernemen. De verantwoordelijken aangesteld voor de toepassing van de wet worden daarna opnieuw gecontacteerd, zodat ze een vereenvoudigde procedure kunnen volgen om een algemene vragenlijst in te vullen, die geldt voor alle externe IAB-leden van hun kantoor.

C) Indien er geen verantwoordelijke antiwitwas werd aangeduid – Geen optie voor een speciale te volgen procedure

In dit geval wordt de algemene regel toegepast: Alle externe accountants en externe belastingconsulenten, natuurlijke personen, moeten de vragenlijst invullen. Let wel: de erkende vennootschappen moeten de vragenlijst niet invullen.


 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):