Algemene vergadering van 20 april 2013: uitslag van de verkiezingen

23/04/2013 - IAB

De volgende leden werden verkozen tijdens de algemene vergadering van het IAB op 20 april 2013:


- Voor het mandaat van voorzitter: de heer Benoît Vanderstichelen, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat)

- Voor het mandaat van ondervoorzitter: de heer Bart Van Coile, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat)

- Voor het mandaat van Nederlandstalig Raadslid:

 • mevrouw Denise Bauwens, accountant en belastingconsulent (744 stemmen)
 • de heer Lucien Ceulemans, accountant en belastingconsulent (583 stemmen) 
 • de heer Jos De Blay, accountant en belastingconsulent (775 stemmen) 
 • de heer Johan De Coster, accountant (793 stemmen) 
 • mevrouw Fredegonda Schelfhaut, accountant en belastingconsulent (760 stemmen)
 • de heer Hein Vandelanotte, accountant en belastingconsulent (637 stemmen)

- Voor het mandaat van Franstalig Raadslid (omdat het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal te verkiezen plaatsen, worden de kandidaten voor verkozen verklaard):

 • de heer Pol Cuvelier, accountant en belastingconsulent
 • de heer Emmanuel Degrève, belastingconsulent
 • de heer Vincent Delvaux, accountant en belastingconsulent
 • de heer Jean-Luc Kilesse, accountant en belastingconsulent
 • mevrouw Aurore Mons Delle Roche, belastingconsulent
 • mevrouw Joëlle Van Hecke, accountant en belastingconsulent

- Voor het mandaat van Nederlandstalig effectief commissaris: de heer Guy De Coen, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat)

- Voor het mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend commissaris: de heer Lodewijk Goubert, accountant (enige kandidaat)

- Voor het mandaat van Franstalig effectief commissaris: de heer Yves Drapier, accountant en belastingconsulent (enige kandidaat)


 

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):