Algemene vergadering 2013: beslissingen, documenten, ledenbijdragen en sfeerfoto’s

30/04/2013 - IAB

Meer dan 800 leden kwamen zaterdag 20 april 2013 samen voor de algemene vergadering in Auditorium 2000 (Brussels Expo).

Eerst stelden de leden van het uitvoerend comité de verwezenlijkingen van 2012 en de uitdagingen van 2013 van de nieuwe Raad voor.

1. Beslissingen en documenten

Volgende documenten werden ter beschikking gesteld:
- De goedgekeurde begroting 2013
- De presentatie en het verslag van de secretaris-penningmeester
- Het jaarverslag meegegeven aan de leden

2. Ledenbijdragen

Ook de ledenbijdragen van het jaar 2013 werden goedgekeurd. Deze bedragen:

 

 CATEGORIEËN  BIJDRAGEN
 1) Natuurlijke personen - interne leden  € 431,83
 Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:   
 a) Nieuwe interne leden erkend in 2013, 2012, 2011 
na de stage te hebben doorlopen
 € 215,91
 b) Gepensioneerde interne leden  € 215,91
   
 2) Natuurlijke personen - externe leden  
 (verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, € 16,04 inbegrepen)  € 635,77
 Een vermindering van 50 % wordt toegekend aan:   

 a) Nieuwe externe leden erkend in 2013, 2012, 2011 
na de stage te hebben doorlopen (verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, € 16,04 inbegrepen)

 € 339,86
 b) Gepensioneerde externe leden  
(verplichte bijdrage CFI, Cel voor Financiële Informatieverwerking, € 16,04 inbegrepen)
 € 339,86
   
 3) Professionele vennootschappen   
 a) Eenpersoonsvennootschappen  € 282,17
 b) Andere  € 619,73
   
 4) Stagiairs (administratiekosten)   
 a) - 5 jaar  € 160,00
 b) + 5 jaar  € 320,00
   
 5) Stagiairs (inschrijvingsrechten)  € 160,00

 

Vragen over de ledenbijdrage moeten schriftelijk aan het Instituut worden gericht.

3. Sfeerfoto’s

Sfeerfoto’s vindt u alvast terug op onze website.

4. Uitgebreid verslag

Een uitgebreid verslag van de algemene vergadering verschijnt in Accountancy & Tax 2/2013.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):