Model Belastingbetaler Handvest ter bevordering van een rechtvaardigheid in de belastingheffing

14/05/2013 - CFE

Drie professionele organisaties die wereldwijd meer dan een half miljoen belastingadviseurs vertegenwoordigen, hebben een Model Handvest voor de belastingbetaler opgesteld waarin de rechten en verantwoordelijkheden van de belastingbetaler zijn opgenomen. Dit model is bedoeld als een blauwdruk voor hetgeen een goed belastingstelsel moet bevatten. Lees hier het persbericht.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):