Oproeping kandidatuurstelling Commissie Permanente Vorming

15/05/2013 - IAB

Permanente vorming draagt in grote mate bij tot een kwaliteitsvolle beroepsuitoefening. Het is niet enkel een wettelijke verplichting voor iedere accountant en/of belastingconsulent, maar ook een garantie voor een hoogwaardige dienstverlening aan cliënten.

Bent u overtuigd van het belang van permanente vorming en wenst u in dit kader actief mee te werken binnen het Instituut, dan kan u zich nu kandidaat stellen om te zetelen in de Commissie Permanente Vorming.

Deze Commissie zet zich in om onze leden op te volgen en waar nodig bij te sturen of aan te sporen om zich permanent bij te scholen. Daarnaast volgt deze Commissie ook alle erkenningsdossiers op, zowel van de vormingsoperatoren als van de vormingsactiviteiten. De Commissieleden kunnen ook ter plaatse een vormingsactiveit controleren op kwaliteit.

Meer informatie omtrent de werkzaamheden rond permanente vorming kan u terugvinden in de betreffende rubriek.

U kan uw kandidatuur (motivatie en cv) schriftelijk richten aan mevrouw Dominique Willems per e-mail: d.willems@iec-iab.be of per brief: Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten – Renaissance Building – Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel.

De kandidaturen dienen uiterlijk vóór 10/06/2013 te worden ingediend.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):