Oproep tot kandidatuurstelling voor de Stagecommissie van het IAB

23/05/2013 - IAB

Wilt u meehelpen aan de vorming van onze toekomstige confraters? Dan is dit bericht misschien voor u.

De effectieve en plaatsvervangende leden van de Stagecommissie worden door de Raad van het IAB benoemd voor een termijn van drie jaar. De uittredende leden kunnen opnieuw worden benoemd.

Iedereen die zich kandidaat wil stellen, wordt verzocht zijn kandidatuur, volgens de hieronder uitgelegde modaliteiten, schriftelijk over te maken, met toevoeging van een curriculum vitae en een motivatie. Referenties en ervaringen kunnen ook worden vermeld.

Op de website van het Instituut (in ‘Afdelingen’, in de rubriek ‘Stage’) vindt u een beschrijving van de activiteiten en de bevoegdheden van de Stagecommissie.

De Stagecommissie vergadert minstens zes keer per jaar en aan de leden wordt eveneens gevraagd zich beschikbaar te houden op seminaries en schriftelijke examens voor de stagiairs.

Naast de plenaire vergaderingen van de commissie voeren de leden van de Stagecommissie veelzijdige en gevarieerde activiteiten uit; dit enthousiaste team staat altijd klaar om onze stagiairs te steunen en te begeleiden.

De kandidaturen worden uiterlijk op 20 juni 2013 op de zetel van het Instituut verwacht, ter attentie van de heer Eric Steghers, algemene directeur van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. U kunt ze ofwel per e-mail sturen naar e.steghers@iec-iab.be, ofwel op het volgende adres:

Renaissance Building
Emile Jacqmainlaan 135/2
1000 Brussel

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):