Wijziging van de wet van 22 april 1999: vereenvoudigde toegang tot de titel van accountant en belastingconsulent

26/06/2013 - IAB

Het IAB is bijzonder verheugd met het resultaat en de publicatie van het wetsontwerp van de minister van Middenstand, KMO’s en zelfstandigen, Sabine Laruelle, tot vereenvoudiging van de toegang tot het statuut van accountant en/of belastingconsulent voor personen met een relevante beroepservaring van minstens zeven jaar in accountancy en/of fiscale aangelegenheden.

Zoals u in het persbericht kunt lezen, komt deze mogelijkheid tegemoet aan de behoeften van de markt en de ondernemingen, dankzij onder meer de versoepeling van het professionele parcours. Zij beantwoordt eveneens de vraag van de ervaren beroepsbeoefenaars in onze sector.

 

PERSBERICHT - Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, Sabine Laruelle.

Vanaf 8 juli 2013 makkelijker toegang tot het statuut van accountant en belastingconsulent voor ervaringsdeskundigen

Personen met een relevante beroepservaring van minstens 7 jaar in accountancy en/of fiscale aangelegenheden krijgen vanaf maandag 8 juli makkelijker én sneller toegang krijgen tot het statuut van accountant en belastingconsulent. Het wetsontwerp van minister voor Zelfstandigen, Sabine Laruelle, dat deze realisatie mogelijk maakte, verscheen vandaag, 26 juni, in het Belgisch Staatsblad.

Minister Laruelle: “Dit wetsontwerp zorgt ervoor dat beroepsbeoefenaars ook de officiële titel van accountant of belastingconsulent kunnen bekomen. Het is immers een goede zaak voor zowel particulieren als professionals dat zij kunnen steunen op deskundigen met belangrijke ervaring binnen deze specifieke domeinen.”

Dit wetsontwerp kwam tegemoet aan een vraag van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en zet tegelijk ook een van de maatregelen uit het kmo-plan van minister Laruelle – goedgekeurd tijdens de ministerraad van 20 juli 2012 – om in de praktijk.

De huidige toegangsvereisten tot het beroep van accountant zijn de volgende:

• Een toegang verlenend diploma
• Het slagen in het toelatingsexamen tot de stage
• Het volbrengen van een stage van 3 jaar
• Na het beëindigen van de stage, het slagen in het bekwaamheidsexamen

Dit parcours sluit goed aan bij de situatie van jonge afgestudeerden of mensen die, na een eerste ervaring in boekhouding, fiscaliteit of andere aanverwante vakken, hun beroepskwalificaties wensen te ontwikkelen en zich wensen te specialiseren in accountancy en/of fiscaliteit.

Het is daarentegen een zwaar en veeleisend parcours en remt beroepsbeoefenaars af die al een brede ervaring hebben opgedaan in het kader van een arbeidscontract of als ambtenaar (zoals financiële directeurs, consulenten, financiële analisten, interne auditors enz.) of bij de uitoefening van een ander gereglementeerd beroep, en die een andere wending wensen te geven aan hun professionele loopbaan.
Het wetsontwerp machtigt de Raad van het IAB om een vrijstelling van de stage en van het toegangsexamen tot de stage te verlenen aan kandidaten die een relevante beroepservaring van 7 jaar in accountancy en/of fiscale aangelegenheden kunnen aantonen.

De voorwaarden van het in bezit zijn van een diploma en het slagen in het bekwaamheidsexamen blijven van toepassing.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Toegang tot het beroep
Kernwoord(en):