Ontmoeting tussen de minister van Financiën en het IAB betreffende een duidelijke ‘duurzame Tax-cificatie’

13/08/2013 - IAB

Geachte confrater,

In de loop van de maand juli vond een ontmoeting[1] plaats tussen het IAB en het kabinet van de minister van Financiën. In dit kader hebben wij onze wensen en verwachtingen op tafel kunnen leggen.

Vervolgens kregen wij op 19 juli jl. de eer om van gedachten te wisselen met minister van Financiën Koen Geens zelf. Tijdens dit onderhoud heeft hij ons zijn nieuw project ‘Naar een duurzame Tax-cificatie’ voorgesteld en ons verzocht deel te nemen aan een nog op te richten overlegplatform, gericht op het herstel van het wederzijds vertrouwen tussen de administratie en de ondernemingen.

De voorzitters en ondervoorzitters van de drie Instituten (IAB – IBR – BIBF), vergezeld van hun directeuren en secretarissen-generaal, evenals vertegenwoordigers van verschillende ondernemersorganisaties zoals het VBO, de FVIB (UNIZO), de UCM en het NSZ, hebben deze gelegenheid aangegrepen om met de minister en de hoge functionarissen van zijn administratie een aantal punten van gemeenschappelijk belang te bespreken en een aantal concrete actiepunten voor te leggen.

Wij willen u nu reeds melden dat onze drie Instituten de diverse onderdelen van het project van duurzame Tax-cificatie, waaronder de oprichting van het overlegplatform waar wij al maanden om vragen, gunstig hebben onthaald. Wij zijn het eens met de uitgangspunten van dit project, met name de hervatting van de dialoog en de verbetering van het wederzijds vertrouwen tussen de administratie, de ondernemingen en de economische beroepen, alsook het opbouwen van een respectvolle vertrouwensrelatie in het belang van alle partijen. Onze drie Instituten zijn bereid met open geest en op professionele wijze bij te dragen tot het welslagen van dit project.

In de komende weken zullen wij aan de minister van Financiën onze aandachtspunten bij de oprichting van dit overlegplatform, alsook een aantal prioritaire thema's voor dit platform, verduidelijken.

Wij zullen u zeker zo snel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen in dit project van groot belang voor onze beroepen.


Met confraternele groeten,

 

                  Bart Van Coile                                                       Benoît Vanderstichelen

                  Ondervoorzitter                                                      Voorzitter

                                                     

 [1] Het IAB werd vertegenwoordigd door: Benoît Vanderstichelen, Bart Van Coile, Jos De Blay en Hein Vandelanotte.

 

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Andere economische beroepen
Kernwoord(en):