Antiwitwas: sommige Duitse identificatieformulieren zijn voortaan beschikbaar

21/08/2013 - IAB

Na verschillende verzoeken hebben we het genoegen de Duitstalige vertalingen van de verschillende formulieren ter beschikking te stellen van onze leden.

In onderstaande tabel vindt u de Nederlandse benaming en het Duitse equivalent van het document in kwestie.

Binnen afzienbare tijd zullen we eveneens de Engelse versie publiceren.

 

Nederlands

Duits

CLIËNT

KUNDE

Natuurlijk persoon

Identifikation natürliche Person – Kunde

Rechtspersoon

Identifikation  juristische Person – juristische Struktur – Kunde

LASTHEBBER

BEAUFTRAGTER

Natuurlijk persoon

Identifikation natürliche Person – Bevollmächtigter

Rechtspersoon

Identifikation  juristische Person – juristische Struktur – Beauftragter

Thema's: Fiscaliteit -> Antiwitwaswetgeving en anti-misbruik;Beroep > Het Instituut;Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):