Oproep tot kandidatuurstelling voor de examenjury voor het mondelinge gedeelte van het bekwaamheidsexamen

23/08/2013 - IAB

De effectieve en plaatsvervangende leden van de examenjury voor het mondelinge gedeelte van het bekwaamheidsexamen worden benoemd voor een termijn van drie jaar door de Raad van het IAB. De uittredende leden kunnen opnieuw worden benoemd.

Iedereen die zich kandidaat wil stellen, wordt verzocht deze schriftelijk over te maken, met toevoeging van een curriculum vitae en een motivatie. Referenties kunnen ook worden vermeld.

Op de website van het Instituut (in de rubriek ‘Stage’, Bekwaamheidsexamen, Mondeling bekwaamheidsexamen) vindt u een beschrijving van het mondelinge bekwaamheidsexamen.

De kandidaturen worden uiterlijk op 24 september 2013 op de zetel van het Instituut verwacht, ter attentie van de heer Eric Steghers, algemeen directeur van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. U kunt ze ofwel per e-mail sturen naar e.steghers@iec-iab.be, ofwel op het volgende adres:

Renaissance Building
Emile Jacqmainlaan 135/2
1000 Brussel

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):