Oproep tot kandidatuurstelling voor de Commissie van begeleiding en toezicht van het IAB

26/08/2013 - IAB

Het Instituut hecht in het algemeen een groot belang aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening door zijn leden en in het bijzonder aan de kwaliteit van de controleverslagen, welke externe accountants opstellen in het kader van de wettelijke opdrachten uit het Wetboek van Vennootschappen (ontbinding, omzetting, fusie, splitsing enz.).

In het kader hiervan werd binnen het IAB de Commissie van begeleiding en toezicht opgericht, waaraan de controleverslagen opgesteld door externe accountants dienen te worden voorgelegd binnen een termijn van 15 dagen na de opstelling ervan. Deze commissie houdt toezicht op de kwaliteit van de haar toegestuurde controleverslagen en zal – in geval van vastgestelde onvolkomenheden – in een sfeer van begeleiding tussen confraters de kwaliteit van toekomstige verslagen bewaken.

De Raad heeft beslist om de Commissie van begeleiding en toezicht opnieuw samen te stellen en gezien het stijgend aantal ingediende controleverslagen tevens uit te breiden.

Draagt u kwaliteit hoog in het vaandel? Heeft u een grondige kennis en/of ervaring inzake de bijzondere controleverslagen? Bent u extern accountant en heeft u een begeleidende ingesteldheid ten opzichte van (jonge) confraters? Dan voelt u zich wellicht aangetrokken uw kandidatuur in te dienen om mee te werken aan de verdere uitbouw van deze belangrijke commissie. Stel u dan uiterlijk voor 23 september 2013 kandidaat!

U kunt uw kandidatuur (motivatie en cv) schriftelijk richten aan mevrouw Dominique Willems per e-mail: d.willems@iec-iab.be of per brief: Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten – Renaissance Building – Emile Jacqmainlaan 135/2 te 1000 Brussel.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):