Alert Biztax!

26/09/2013 - IAB

Verwijzend naar de technische problemen van 25 september 2013 meldt de administratie in een bericht dat de indieningstermijn van de aangiften via Biztax (VenB/RPB/BNI-Ven) wordt verlengd tot 9 oktober 2013 middernacht.

Wij wensen hierbij te benadrukken dat het IAB, samen met het BIBF en het IBR, via het Interinstitutencomité bijzondere inspanningen heeft geleverd bij de administratie om via een constructief overleg tot een verlenging van de termijnen te komen.

De Instituten blijven bekommerd om de organisatorische moeilijkheden in de kantoren van hun leden, vanwege de deadlines. Zij zullen zich blijven inzetten om aanvaardbare termijnen te bekomen.

Betreffende onze vraag tot een verlenging van de indieningstermijn voor TOW (mandatarissen), verwachten wij in de loop van de volgende week een antwoord van de FOD Financiën. Wij houden u zo snel mogelijk op de hoogte.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Andere economische beroepen;Fiscaliteit > Belasting niet inwoners (BNI);Fiscaliteit > Rechtspersonenbelasting (RPB);Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):