Indieningstermijn TOW verlengd tot 31 oktober 2013

1/10/2013 - IAB

Zoals aangekondigd in ons nieuwsbericht van vorige week, en rekening houdend met de technische problemen bij het indienen van de elektronische aangiftes, heeft de administratie gehoor gegeven aan het gemeenschappelijk verzoek van het IAB, het BIBF en het IBR om de indieningstermijn voor de aangiftes personenbelasting (AJ 2013 – inkomsten 2012) via Tax-on-Web te verlengen tot donderdag 31 oktober 2013 om middernacht.

De minister van Financiën zal hierover tevens een persbericht versturen.

Wij dringen er tevens op aan dat u al uw cliënten aanmaant om u de nodige documenten voor deze aangifte zo snel mogelijk te bezorgen teneinde te vermijden dat alle aangiftes in de laatste dagen voor het verstrijken van deze termijn moeten worden ingediend.

Dank bij voorbaat.

Thema's: Fiscaliteit > Personenbelasting (PB);Beroep > Andere economische beroepen;Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):