Overgangsmaatregel liquidatieboni: verduidelijkingen

8/11/2013 - IAB

Vanaf 1 oktober 2014, stijgt de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10 naar 25 % (programmawet van 28 juni 2013, BS 1 juli 2013, tweede uitgave).

Voor zover een bepaald aantal voorwaarden vervuld zijn, kunnen ondernemingen gebruikmaken van een overgangsmaatregel. Ze behouden dus hun recht om hun belaste reserves aan 10 % vast te klikken in kapitaal. Eén van de voorwaarden opgesomd in artikel 537 WIB1992 is dat de kapitaalverhoging tot stand dient te komen tijdens het laatste boekjaar dat vóór 1 oktober 2014 afsluit, rekening houdend met het feit dat elke wijziging die vanaf 1 mei 2013 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, zonder uitwerking is voor de toepassing van de overgangsmaatregel (zie art. 7, laatste alinea van de programmawet).

Voor heel wat ondernemingen, die hun rekeningen afsluiten op 31 december van elk jaar, vloeit daaruit dat de kapitaalverhoging uiterlijk op 31 december 2013 moet plaatsvinden. Met andere woorden: er blijft heel weinig tijd over om alle verrichtingen voor te bereiden en uit te voeren. De moeilijkheden die onze leden hiermee ondervinden heeft ons ertoe gebracht om een schrijven te richten naar minister Koen Geens, waarin we verzoeken om de overgangsmaatregel op liquidatieboni te verlengen.

Een aantal leden heeft ons meegedeeld dat er een fout is ingeslopen in de brief, waarvoor dank. We bevestigen hiermee dat de zin op pagina twee van de brief dient gelezen te worden als: “Het Instituut stelt daarom voor om de tekst in artikel 537 WIB1992 te wijzigen, zodat het vastklikken in het kapitaal kan plaatsvinden “tijdens een boekjaar dat afgesloten wordt vóór 1 januari 2015”", en dus niet “per 31 december 2014”. In dat laatste geval zou immers geen rekening worden gehouden met de ondernemingen die hun rekeningen op een andere datum afsluiten.

We zouden ons nogmaals willen excuseren voor het ongemak en danken u voor uw begrip.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Voorheffingen
Kernwoord(en):