Overgangsregeling liquidatieboni: ons initiatief ligt aan de basis van de verkregen versoepeling!

15/11/2013 - IAB

Zoals u weet, hebben we bij het lezen van de bepalingen van de programmawet van 28 juni 2013 (B.S., 1 juli 2013, 2de editie) het initiatief genomen om een brief te sturen naar de minister van Financiën. We stelden daarin de problemen aan de orde die te maken hadden met de vaststelling dat de overgangsregeling het behoud van het tarief van 10 % koppelde aan de vereiste dat de toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden en de kapitaalverhoging en de inbreng uiterlijk op 31 december 2013 een feit moesten zijn. Dat gold voor alle ondernemingen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren – en dat is de overgrote meerderheid.                     

De minister van Financiën heeft naar onze argumenten geluisterd, en we danken hem daarvoor. Zoals in zijn persbericht wordt vermeld, mag de kapitaalverhoging en de inbreng, onder bepaalde voorwaarden, bij de notaris uiterlijk tegen 31 maart 2014 worden geformaliseerd. Let wel: “de dividenden moeten ten laatste op 31 december 2013 worden toegekend [of betaalbaar gesteld] en als de roerende voorheffing van 10 % wordt betaald tegen 15 januari 2014”. 
 
Omdat het uiteraard belangrijk is om alle modaliteiten, met inbegrip van de vormaspecten, te kennen zullen we zo snel mogelijk uitgebreid verslag uitbrengen over de technische aspecten van de versoepeling van deze overgangsregeling. Maar we wilden u graag meteen al inlichten over deze belangrijke ontwikkeling omdat het Instituut er ruimschoots toe heeft bijgedragen!                         

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):