Overgangsregeling voor liquidatiebonus: enkele modellen

10/12/2013 - Pierre-François Coppens - Studiedienst

De minister van Financiën is ingegaan op ons verzoek om de overgangsregeling voor de liquidatiebonus te versoepelen. Hiervoor willen we hem nogmaals bedanken.

De modaliteiten van deze versoepeling zijn:

Voor vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren – dat is de overgrote meerderheid – zal aan de termijnvoorwaarde geacht worden voldaan te zijn, als de dividenden ten laatste op 31 december 2013 worden toegekend en als de roerende voorheffing van 10 % wordt betaald tegen 15 januari 2014.

Maar er is versoepeling voor wat betreft de inbreng en kapitaalverhoging. Deze moet geformaliseerd worden voor een notaris, uiterlijk tegen 31 maart 2014.

Om u te helpen bij deze formalisatie of bij de begeleiding van uw cliënt die wenst gebruik te maken van deze overgangsregeling, biedt het Instituut u een aantal juridische modellen aan. De bestanden, die we u als bijlage meesturen, kunt u eveneens downloaden via volgende link:

- Twee modelverslagen van een bijzondere algemene vergadering, met op de dagorde een toekenning van dividenden afkomstig van de belaste reserves (in toepassing van de artikel 537 WIB 1992);
- Een bijzonder modelverslag van het bestuursorgaan ter voorbereiding van deze buitengewone algemene vergadering.

Wij zouden graag confraters Gülcan Onder, Hugues de Montjoie, Joseph Marko en Maurizio D’Auria net als de medewerkers van het kantoor van Bart Van Coile willen danken voor hun bijdrage aan deze modellen.

Wij hopen dat deze documenten u kunnen helpen.

De studiedienst blijft uiteraard ter beschikking voor verdere inlichtingen met betrekking tot deze overgangsmaatregel (contact: Daniël Maes – 02 543 78 68).

Model Bijzondere AV tussentijds dividend

Model Bijzondere AV tussentijds dividend

Model Bijzondere AV NV-BVBA

Model Bijzondere AV NV-BVBA

Model Verslag Bestuursorgaan artikel 537

Model Verslag Bestuursorgaan artikel 537

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):