Modaliteiten voor toepassing wet van 11 januari 1993: CFI publiceert nieuwe informatienota

19/12/2013 - Roger Lassaux - IAB

De richtsnoeren schrappen en vervangen de vorige informatienota van 8 maart 2010 bestemd voor externe accountants en/of externe belastingconsulenten. Deze richtsnoeren hebben betrekking op vijf onderwerpen:

1) Wie moet melden?
2) Wat verstaat men onder ‘witwassen van geld’ en ‘financiering van terrorisme’?
3) In welke gevallen melden?
4) Werkwijze bij melding aan de CFI
5) Administratieve sancties en tuchtsancties.

Deze verduidelijkingen zullen we zo snel mogelijk invoegen in de betrokken rubrieken op onze antiwitwaswebsite.

Thema's: Beroep > Deontologie;Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):