Management by accounting door de ogen van CEO’s/CFO’s - leerstoel Erik De Lembre - Gent

12/03/2014 - IAB

Op donderdag 20 en vrijdag 21 maart 2014 organiseert de Arteveldehogeschool een academische zitting en een leerstoel Erik De Lembre.

Na de academische zitting, met minister Koen Geens als keynotespreker, volgt een aansluitend paneldebat met verschillende CEO’s en CFO’s. Zij zullen gevraagd worden naar hun mening rond het thema management accounting.

- Welke ervaringen hebben zij met het strategisch aanwenden van boekhoudinformatie?
- Wat is de veranderde functie van de financieel verantwoordelijke?

Vrijdag volgt dan de leerstoel Erik De Lembre, met verschillende sessies rond management accounting gehouden door experts uit het bedrijfsleven, de academische wereld en de accountancysector.

Meer info op www.arteveldehogeschool.be/leerstoel-de-lembre.  

Waar?

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg, Voetweg 66, 9000 Gent

Hoe inschrijven?

Per e-mail, naar lien.tallieu@arteveldehs.be.  

Permanente vorming?

- 20/03 = 1.45 vormingsuren
- 21/03 = 1.15 vormingsuren/sessie (2 sessies = 2.30 uren, 3 sessies = 3.45 uren en 4 sessies = 5.00 uren)

Thema's: Beroep > Het Instituut;Boekhouding > Management accounting;Beroep > Andere instituten of federaties
Kernwoord(en):