Nieuwe versie Intervat vanaf 11 februari 2014

6/02/2014 - IAB

Op 11 februari 2014 gaat een nieuwe versie van Intervat in productie.

Deze versie bevat:

- een belangrijke wijziging met betrekking tot de toegang tot Intervat;
- toevoeging van het algemeen verhoudingsgetal aan de periodieke aangifte.

Info met betrekking tot deze wijzigingen vindt u terug op de onthaalpagina van Intervat (minfin.fgov.be/portail2/nl/e-services/intervat/index.htm) en op de homepagina van de FOD Financiën: financien.belgium.be/nl/.

Er werd een korte presentatie gepubliceerd, die zeer bondig de wijzigingen uiteenzet maar u vindt er ook documentatie terug met gedetailleerde info over beide wijzigingen.  

Thema's: Beroep > Het Instituut;Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):