Seminaries "Achterstallige sociale zekerheid"

14/05/2014 - IAB

Patronale bijdragen die werkgevers moeten betalen en sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen, worden vaak als eerste niet (volledig) betaald wanneer een onderneming in moeilijkheden komt.

Een ondernemer probeert vaak zijn cruciale schuldeisers (zoals leveranciers) verder te betalen, ten koste van andere schuldeisers (sociale zekerheid, fiscus).

Steeds meer ondernemingen kampen dus met sociale schulden, met alle gevolgen van dien (dagvaarding in faillissement door RSZ, geen sociale rechten voor bedrijfsleider en/of personeel …).

Nochtans zijn er bij sociale schulden veel mogelijkheden die vaak onvoldoende benut worden. Bovendien kunnen ondernemingen in moeilijkheden gerechtelijke bescherming (WCO) aanvragen om een herstelplan op te maken.

Tijdens die procedure kunnen RSZ en sociale kassen ‒ die als schuldeiser over een wettelijk voorrecht beschikken ‒ hun vordering tijdelijk niet afdwingen en gedwongen worden een deel van de schuld te laten vallen.
De seminaries richten zich specifiek naar accountants, erkende boekhouders / fiscalisten, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren. Drie specialisten lichten alle mogelijkheden toe en geven vanuit hun dagelijkse ervaring praktische tips in de relatie met uw klant.
Een gezamenlijk initiatief van Tussenstap/Efrem/Integraal met de medewerking van de Beroepsinstituten IAB en BIBF.

PROGRAMMA

 • 18.30 u ONTHAAL met koffie/thee
 • 19.00 u ACHTERSTALLIGE RSZ BIJDRAGEN: mogelijkheid van afbetalingsplan, kwijtschelding intresten en boetes ...
  Spreker: Studiedienst sociaal secretariaat ADMB/Sofim
 • 19.45 u ACHTERSTALLIGE SOCIALE BIJDRAGEN: mogelijkheid van afbetalingsplan, kwijtschelding intresten (art. 48), vrijstelling van sociale bijdragen (art. 37) …
  Spreker: Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds
 • 20.30 u SOCIALE SCHULDEN BINNEN DE WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN (WCO): werking WCO, minnelijk akkoord, collectief akkoord, overdracht onder gerechtelijk gezag ...
  Spreker: Meester Bart Heynickx (Altius advocaten)
 • 21.15 u MOGELIJKHEID TOT VRAGEN AAN DE SPREKERS

PRIJS: 95 euro/pers.
Inclusief: mapjes met slides en modelformulieren, onthaal met koffie & water en een IAB-attest permanente vorming voor 3 uur.

DATA – LOCATIES

 • Dinsdag 10 juni: ADMB Brugge, Sint-Clarastraat 48 te 8000 Brugge.
 • Donderdag 12 juni: Thomas More Hogeschool Mechelen (campus De Vest), Zandpoortvest 60 te 2800 Mechelen
 • Maandag 16 juni: Campus Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te 9000 Gent
 • Woensdag 18 juni: Flanders Nippon Golf & Business Club, Vissenbroekstraat 15 te 3500 Hasselt.

Klik hier voor inzage van de volledige programmafolder (pdf).

Inschrijven voor het seminarie van uw keuze, kan via deze link.

Thema's: Beroep > Andere economische beroepen;Beroep > Andere instituten of federaties;Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):