UW MENING TELT! - dienstverlenende rol van de accountant

Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO)-project - Een samenwerking van: IAB, HoGent en UGent

12/06/2014 - IAB

Welke wensen en behoeften hebben uw klanten? Hoe kunt u, als accountant en/of belastingconsulent, op een zo goed mogelijke manier deze wensen en behoeften invullen? Dat zijn belangrijke vragen die een accountant en/of belastingconsulent heeft en die wij graag willen beantwoorden.

Vooral omdat de inhoud van ons beroep in de toekomst in belangrijke mate zal wijzigen. Het Instituut is zich hiervan zeer bewust en wil de natuur en de impact van deze wijzigingen op de rol van de accountant en/of belastingconsulent bestuderen.

Daarom heeft het IAB beslist om met Hogeschool Gent (HoGent) en Universiteit Gent (Ugent) samen te werken aan een nieuw ‘Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek’ (PWO)-project, met als titel ‘De dienstverlenende rol van de accountant’.

In het kader van dit onderzoek bevragen we ondernemers om te ontdekken wat zij van hun accountant en/of belastingconsulent verwachten. Uiteraard is het niet mogelijk om de relatie tussen een accountant en/of belastingconsulent en zijn klanten te onderzoeken, door enkel ondernemers te contacteren. Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig!

Om een antwoord te bieden op bovenstaande vragen heeft HoGent een vragenlijst opgesteld. Aan de hand van uw antwoorden én de antwoorden van de ondernemers, zullen we ontdekken hoe de relatie tussen de accountant en/of belastingconsulent enerzijds en de ondernemer/klant anderzijds kan worden geoptimaliseerd.

Via volgende link kunt u de vragenlijst terugvinden: 
http://hogent.qualtrics.com/SE/?SID=SV_1YdJTaeyRDBMfjL

Op het einde van de vragenlijst is er de mogelijkheid om uw e-mailadres in te vullen. Wanneer u dit doet, zult u een rapport ontvangen met de resultaten van het volledig onderzoek.

Alvast bedankt voor uw hulp!​

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):