Overleg FOD/IAB: het werkt!

Bijdragen interne leden terugbetaald door de werkgever zijn aftrekbaar!

2/07/2014 - IAB

Begin vorig jaar werd uitvoering gegeven aan de eerder in het vooruitzicht gestelde oprichting van een ‘overleg met de beroepsfederaties’, een driemaandelijks overleg tussen de FOD Financiën en de drie Instituten. Dit initiatief groeide – mede onder impuls van wijlen de heer Carlos Six – uit tot een echt overleg tussen de topambtenaren van de Algemene administratie van de Fiscaliteit en de respectievelijke voorzitters, ondervoorzitters en directies van het IAB, het IBR en het BIBF. Vandaag kunnen we u eens te meer aantonen dat dit overleg ook echt werkt!

Reeds geruime tijd bereikten ons op regelmatige tijdstippen signalen van sommige leden dat er bij lokale controleacties discussies ontstonden over de aftrekbaarheid van de persoonlijke ledenbijdrage aan het Instituut. De bijdrage voor de individuele (interne) leden wordt hen in persoonlijke naam aangerekend, maar wordt in veel gevallen door de werkgever – al dan niet het accountants- en/of belastingconsulentenkantoor – terugbetaald. De aftrekbaarheid van deze terugbetaling werd blijkbaar in sommige gevallen ter discussie gesteld of zelfs verworpen in hoofde van de werkgever.

Omdat dit uiteindelijk niet systematisch aanleiding gaf tot probleemsituaties, werd dit op initiatief van het IAB aangekaart op het trimestrieel overleg met de FOD Financiën. Door de studiedienst van het IAB werd een gezamenlijke argumentatie uitgewerkt die op het overleg werd verdedigd. Vandaag kunnen wij u meedelen dat op het recentste overleg met de beroepsfederaties een principeakkoord werd bereikt over de aftrekbaarheid van de terugbetaalde ledenbijdrage door de werkgever!

Dit is voor het Instituut en voor al zijn leden een belangrijke beslissing en toont aan dat het gezamenlijk georganiseerd overleg tussen de Instituten met de FOD Financiën daadwerkelijk werkt. Een degelijk geargumenteerd overleg op het hoogste beslissingsniveau van de Algemene administratie van de Fiscaliteit kan de lokale gevoeligheden overstijgen en werkt in ieder geval de uniformiteit van de beslissingen in de hand.

Wij blijven alvast geloven in het overleg!

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):