3 april 2008: jaarlijks forum van de Confédération fiscale européenne (CFE)

3 april 2008: jaarlijks forum van de Confédération fiscale européenne (CFE)

13/03/2008 -

3 april 2008: jaarlijks forum van de Confédération fiscale européenne (CFE)


Auteur: Roger Lassaux

De Confédération fiscale européenne, waarvan het Instituut al jaren lid is en waarvan onze confrater, mevrouw Christine Cloquet, de huidige ondervoorzitter is, werd opgericht in 1959 en overkoepelt 29 nationale organisaties uit 22 lidstaten en vertegenwoordigt ongeveer 160 000 “tax advisers”.

De cijfers zijn overduidelijk en de feiten spreken voor zich! Wat misschien minder bekend is, is het feit dat de CFE niet alleen de zetel is van de “European Register of Tax advisers”, maar tevens een bron van informatie voor elke beoefenaar van het fiscaal recht. De persoverzichten (European reports), net als de “positions paper” naar een voorbeeld van antwoord gericht aan de Europese Commissie in het kader van de raadpleging over de Code of Conduct na de werkzaamheden van de comités (Professional Affairs Committee en Fiscal Committee) zijn zeker de moeite waard. U kan dit alles ook op de website van de CFE raadplegen.

De CFE staat het meest bekend om het jaarlijks forum. Het “forum 2008” gaat dit jaar door op 3 april in Brussel en is een niet te missen afspraak voor wie op zoek is naar informatie en gelegenheid tot discussie. Opnieuw is de keuze van zowel de thema’s als de sprekers gebaseerd op de actualiteit en relevantie.

Zoals u zelf kan vaststellen wanneer u het programma overloopt, zal de ochtend van 3 april gewijd zijn aan “Het charter van de belastingplichtige – een project voor Europa?” terwijl er tijdens de namiddag aandacht zal worden besteed aan “btw en formaliteiten voor de elektronische factuur – een uitdaging voor ondernemingen?” in het kader van de invoering van de e-Businessoplossingen. Het betreft dus twee veelbelovende actuele onderwerpen die in de eerste plaats ons aangaan!

Praktisch

Datum: donderdag 3 april 2008
Plaats: Renaissance Brussels Hotel, rue du Parnasse 19, 1050 Brussel
Inschrijving: per mail aan brusselsoffice@cfe-eutax.org

Bijkomende informatie

Confédération fiscale européenne
Tervurenlaan 188 A
1150 Brussel
Tel +32-2-761 00 91
Fax + 32-2-761 00 90
E-mail: brusselsoffice@cfe-eutax.org

Thema's:
Kernwoord(en):