Algemene vergadering 2009 – verkiezing van de commissarissen

27/03/2009 -

De algemene ledenvergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten zal plaatsvinden op zaterdag 25 april 2009 in het Tentoonstellingspark van Brussel (Heizelpaleizen – Auditorium 2000). Overeenkomstig artikel 23, § 1 van het koninklijk besluit van 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, informeert de voorzitter van het Instituut u dat tijdens deze algemene vergadering zal worden overgegaan tot de verkiezing voor volgend mandaat:

  • twee effectieve commissarissen (een Nederlandstalige en een Franstalige commissaris)
  • twee plaatsvervangende commissarissen (een Nederlandstalig en een Franstalig commissaris).

De effectieve commissarissen en de plaatsvervangende commissarissen worden verkozen voor een periode van een jaar, die eindigt bij het sluiten van de jaarlijkse algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten in april 2010.

Nederlandstalig effectief commissaris
DOOMS Hugo
1253 2 AB N 58

VANKEERBERGHEN Emile
675 1AB N 45

Franstalig effectief commissaris
VAN HECKE Joëlle
7993 2 EF F 66

VERANNEMAN Denise
1885 1 EF F 29

 

Franstalig plaatsvervangend commissaris
VERANNEMAN Denise
1885 1 EF F 29

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):