Antiwitwasvragenlijst: praktische verduidelijkingen

7/03/2013 -

Zoals u weet, dient u als externe accountant en/of belastingconsulent, in het kader van de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, een vragenlijst in te vullen die sinds begin januari 2013 op onze site is gepubliceerd.

In een eerste fase werd deze vragenlijst u op klassieke wijze aangeboden via het bedrijf CheckMarket, maar het was niet mogelijk om de vragenlijst te bewaren, noch om de vragenlijst te valideren door hem vóór verzending elektronisch te ondertekenen.

Vandaag is de specifieke ‘antiwitwas’-applicatie volledig operationeel en hebben we de ‘CheckMarket’-toegang gedeactiveerd.

Logischerwijze werd deze applicatie ondergebracht in uw e-loket. Hierdoor kunt u de verzonden vragenlijst ook raadplegen en hebt u de mogelijkheid om de vragenlijst elektronisch te ondertekenen voordat u hem online verstuurt.

In de praktijk verloopt het als volgt:

1. Ga naar de applicatie e-loket van de site (intranet) en klik op e-loket.

2. Klik in de weergegeven applicatie in de balk linksboven op de tab ‘Antiwitwas’.

3. Plaats uw elektronische identiteitskaart in de lezer en valideer.

4. Vul de vragenlijst op het scherm in door de passende vakjes in te vullen (het is niet mogelijk om een vraag niet in te vullen).

5. Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld, verschijnt een ontvangstbevestiging van de vragenlijst op het scherm, alsook de boodschap dat een e-mail naar u werd verstuurd. Als u deze e-mail in uw e-mailprogramma (Outlook, …) raadpleegt, kunt u alle vragen en geformuleerde antwoorden weergeven.

6. Als u bij het lezen van die antwoorden merkt dat u zich hebt vergist, kunt u niet terugkeren naar de gevalideerde vragenlijst om online correcties aan te brengen. Wat is dan de oplossing? Stuur een e-mail waarin u de uit te voeren correcties duidelijk vermeldt naar het Instituut op het volgende adres: it@iec-iab.be. Deze correcties zullen dan door onze interne diensten worden aangebracht.

Voordat u de vragenlijst online invult, raden wij u dus aan om de volgende documenten en informatie bij de hand te nemen:

‒ een identiteitskaartlezer die op uw pc is aangesloten;
‒ uw elektronische identiteitskaart en de pincode ervan;
‒ uw toegangscode (gebruikersnaam en wachtwoord) voor uw e-loket op onze site.

Concreet

Momenteel kunnen zich verschillende situaties voordoen:

1. U hebt de vragenlijst al via CheckMarket ingevuld

‒ U hebt alle vragen beantwoord: de vragenlijst is geldig en u hoeft niets meer te doen. Wij voeren de vragenlijst in de nieuwe omgeving in. Zo snel mogelijk, en in elk geval vóór 31 maart, zal u de vragenlijst en uw antwoorden in uw e-loket kunnen raadplegen. Zodra via die weg een pdf-document kan worden weergegeven, zullen we u door middel van een e-mail op de hoogte brengen.

‒ Er ontbreken antwoorden: de vragenlijst is niet geldig en wij vragen u om de vragenlijst opnieuw in te voeren via het e-loket. Als dit het geval is, zullen we u binnenkort een e-mail sturen om u hiervan op de hoogte te brengen.

2. U hebt de vragenlijst nog niet ingevuld

We herinneren eraan dat dit document uiterlijk op 31 maart 2013 online moet worden ingevuld. We vragen u om dit zo snel mogelijk te doen, en voordat u eraan begint de nodige informatie en hulpmiddelen bij de hand te nemen, zoals we hierboven al vermeldden.

De vragenlijst raadplegen voordat u hem online invult?

Verschillende leden hebben ons terecht laten weten dat ze de vragenlijst graag zouden willen raadplegen voordat ze hem online invullen. Als u op onze site op de pdf-versie klikt, kunt u het document op uw scherm weergeven en zelfs afdrukken.

Thema's:
Kernwoord(en):