Nieuwe norm inzake permanente vorming

12/02/2009 -

De Raad heeft, na ontvangst van het advies van de Hoge Raad voor de Economische beroepen, de nieuwe norm inzake permanente vorming goedgekeurd. 

 Rekening houdend met de inwerkingtreding van de norm, zal het academiejaar 2009-2010 lopen van 1 september 2009 tot en met 31 december 2010.

 Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

  • In de norm inzake permanente vorming worden de begrippen ‘vormingsoperator’ en ‘vormingsactiviteit’ ingevoerd;  
  • Via de Commissie permanente vorming voert de Raad een procedure in om de vormingsoperatoren en vormingsactiviteiten te erkennen;
  • De norm voorziet in een controle van de leden om na te gaan of de verplichting om een permanente vorming van ten minste 120 uur te volgen over een periode van drie opeenvolgende kalenderjaren wordt nageleefd.

Tijdens de roadshow die door het Instituut wordt georganiseerd, zal uitvoerige uitleg worden gegeven aan de deelnemers

Nieuwe norm inzake permanente vorming.pdf

Thema's: Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):