Herstructurering van ondernemingen: kom (bijna) alles te weten met een muisklik!

19/08/2009 - Roger Lassaux

Op 1 augustus 2009 werd deze website gelanceerd, waarop u informatie vindt over de regels en procedures die van kracht zijn bij de herstructurering van een onderneming. De informatie wordt ingedeeld in drie rubrieken die regelmatig worden geactualiseerd:

  • Onderneming en herstructurering: beschrijft de verschillende mogelijkheden, zoals faillissement, overgang of het ontslag van werknemers.
  • Begeleidingsmaatregelen: betreft de alternatieven voor de werknemers na een herstructurering: outplacement, begeleiding door een tewerkstellingscel en brugpensioen.
  • Behoud van tewerkstelling: geeft informatie over een aantal maatregelen waarop ondernemingen in moeilijkheden een beroep kunnen doen: tijdelijke werkloosheid, tewerkstellingsondersteunende maatregelen en crisismaatregelen.

De vice-eersteminister, minister van Werk en van Gelijke kansen, geeft op de website ook geactualiseerde informatie over de crisismaatregelen wat betreft tewerkstelling. Deze website mag u zeker toevoegen aan uw favorieten!

Thema's: Vennootschapsrecht-onderneming > Herstructurering - reorganisatie
Kernwoord(en):