Het Instituut, partner van de beurs Ondernemen 2008, op 19 en 20 maart in Tour & Taxis!

Het Instituut, partner van de beurs Ondernemen 2008, op 19 en 20 maart in Tour & Taxis!

28/02/2008 -

Het Instituut, partner van de beurs Ondernemen 2008, op 19 en 20 maart in Tour & Taxis!


Auteur: Roger Lassaux

Voor de boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars is de beurs “Ondernemen” een vaste afspraak tijdens de eerste maanden van het jaar, onder meer door de verschillende ruimtes die gewijd zijn aan thema’s over elke fase van het bedrijfsleven. Zij die al een kijkje gingen nemen op voorgaande edities weten dat er talrijke gelegenheden zijn om praktische en actuele informatie te verzamelen, evenals de mogelijkheid om hierover te discuteren tijdens uiteenzettingen en workshops die de twee dagen van ontmoeting, informatie en animatie kenmerken.

Op verschillende vlakken is deze beurs de plaats bij uitstek om op efficiënte wijze de verschillende facetten van de uitoefening van ons beroep in de kijker te zetten, zowel wat betreft de dagelijkse bezigheden, als wat betreft de toekomstperspectieven. Tijdens deze editie zal het thema “Evolutie van de beroepen van accountant en belastingconsulent in 2008” worden voorgesteld. De heer André Bert en mevrouw Micheline Claes, voorzitter en ondervoorzitter van het Instituut, zullen op 19 maart van 13.30 u. tot 14.30 u. volgende belangrijke punten behandelen:

  • Interprofessionele vennootschappen
  • Beperking van de aansprakelijkheid voor de accountant/belastingconsulent
  • Termijnen voor de neerlegging van de aangiftes PB/VenB
  • Toekomstperspectieven voor de fiscale activiteiten
  • Onafhankelijk bestuurder

Net als de andere jaren, zullen wij een stand hebben waar uitgebreide documentatie ter beschikking zal worden gesteld. Verschillende confraters zullen deze stand bemannen om een eerste gratis advies te verlenen. Wij willen hen hiervoor alvast bedanken.

Praktische informatie

Datum en plaats: 19 en 20 maart 2008 – Tour & Taxis – Havenlaan 86C – 1000 Brussel
Openingsuren:

  • 19 maart 2008: van 9.30 u. tot 20.00 u.
  •  20 maart 2008: van 9.30 u. tot 17.30 u.

Prijs: 50 EUR (gratis voor beroepsbeoefenaars die zich vooraf inschrijven).
De organisatoren van Ondernemen 2008 bieden alle leden van de Instituten die op 19 maart ’s middags aanwezig zijn een lunch aan.

De beurs is eveneens toegankelijk voor bezoekers die met het openbaar vervoer wensen te komen:

  • MIVB - bus nr. 14, nr. 57, nr. 89
  • De Lijn - bus nr. 245 (halte Tour & Taxis)
  • Metro – halte Yser of Ribaucourt (15 min. wandelafstand) 

Thema's:
Kernwoord(en):